Jauna informācija!

Ievietots 2018. gada 18. Jūnijā
12:23

Vēršam uzmanību, ka pēc Psihologu likuma Pārejas noteikumu 5.punkta prasībām:

Personai, kura līdz 2018. gada 1. janvārim ir veikusi dokumentāri apliecinātu psihologa profesionālo darbību mazāk nekā piecus gadus pēdējo septiņu gadu laikā un kurai ir augstākā izglītība psiholoģijā, kas neatbilst šā likuma 3. panta pirmajā daļā noteiktajām izglītības prasībām, vai tās augstākās izglītības diploms neapliecina vismaz piecus gadus ilgas pilna laika studijas psiholoģijā, ir tiesības līdz 2022. gada 31. decembrim veikt psihologa profesionālo darbību bez šā likuma 3. panta pirmajā daļā noteiktās izglītības, no tiem pēdējos trīs gadus psihologa–pārrauga pārraudzībā, ja persona no Psihologu sertifikācijas padomes izveidošanas dienas līdz 2018. gada 30. jūnijam ir vērsusies ar iesniegumu Psihologu sertifikācijas padomē, lai tiktu reģistrēta reģistrā.

 

Iesnieguma forma atrodama IKVD mājas lapā: ikvd.gov.lv  sadaļā Psihologiem.