Jauna informācija!

Ievietots 2018. gada 4. Jūnijā
16:05Cienījamie, psihologi!

Informējam, ka šī gada 29.maijā ir pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr. 301 “Psihologu noteikumi” un  Nr. 302 “Psihologu sertifikācijas padomes nolikums”, kuri regulē kārtību, kādā psihologi un psihologi–pārraugi reģistrējami un izslēdzami no Psihologu reģistra, nosaka prasības attiecībā uz psihologa un psihologa–pārrauga profesionālās darbības apjomu un psihologa pārraudzības apjomu, psihologu sertifikācijas kārtību u.c.

Saskaņā ar jaunajiem noteikumiem, psihologu sertificēšanu organizē Psihologu sertifikācijas padome, kas ir psihologu profesionālās darbības izvērtēšanas un uzraudzības institūcija. Tās uzdevums ir izskatīt un izvērtēt priekšlikumus un viedokļus par psihologa profesionālo darbību, izglītības attīstību un profesionālās kvalifikācijas celšanu. Padomes sastāvā darbosies Aizsardzības, Iekšlietu, Tieslietu un Veselības ministrijas pārstāvis, kā arī pārstāvji no Izglītības kvalitātes valsts dienesta, Latvijas Psihologu apvienības un Latvijas Psihologu asociāciju federācijas. Padomes sekretariāta funkcijas nodrošinās Izglītības kvalitātes valsts dienests, kas kārtos arī Psihologu reģistru.

Saskaņā ar psihologu profesionālās darbības jomu sadalījumu un tajās strādājošo psihologu skaitu, ir noteiktas sešas psihologu sertifikācijas komisijas – izglītības un skolu psihologu; darba un organizāciju psihologu; klīnisko un veselības psihologu; juridisko psihologu; konsultatīvo psihologu un militāro psihologu sertifikācijas komisija, kura drīzumā uzsāks psihologu sertificēšanu.


Ar informāciju par sertifikācijai iesniedzamajiem dokumentiem un to iesniegšanu var iepazīties Izglītības kvalitātes valsts dienesta mājās lapā: https://ikvd.gov.lv/registracija/psihologu-registracija/