Turpinājums1

Ievietots 2018. gada 5. Maijā
22:38

Maksājumu ar pārskaitījumu lūdzam veikt uz bankas kontu:

Latvijas Profesionālo Psihologu Asociācija

Reģ.Nr. 40008008163

Citadeles Banka,

Konta Nr. LV30PARX 0008968550001

Maksājuma uzdevumā lūdzam norādīt semināra dalībnieka vārdu, uzvārdu un semināra nosaukumu.

 

Ja maksājuma veikšanai ir nepieciešams faktūrrēķins, lūdzam, atsūtīt rekvizītus uz jau minēto e-pasta adresi (pilns iestādes nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese vai vārds, uzvārds, personas kods personai, kura piedalīsies seminārā).