Jauna informācija!

Ievietots 2017. gada 21. Janvārī
18:45

Cienījamie kolēģi!


Mēs piedāvājam izmantot unikālu iespēju un piedalīties seminārā, kuru vadīs pasaulē slaveni psihoterapeiti A.Lengle un  M.Angermayers “Psychosomātika. Ķermeņis un eksistence”, kas 
notiks 2017.gada 24-27 augustā Jūrmalā (Latvija).

Programmā:

1.    Ķermeņa eksistenciālā izpratne veselībā un psihosomatiskos traucējumos,

2.    Psihosomātikas psihoterapija,
 3.  Praktiskās metodes darbā ar ķermeni (M.Angermayers piedāvās “eksistenciālo 
graudingu” un «Breema» metodi).

 

Aicinām psihologus, psihoterapeitus, sociālus darbiniekus, ārstus,  eksistenciālās analīzes izglītības programmu  dalībniekus un visus interesentus psihosomatiskā medicīnā un savas profesionalitātes paaugstināšanā.
Apskatīt informāciju par notikumu var šeit: 
http://gle-baltic-psychosomatics.org/lv/

 

Uz jautājumiem atbildēsim pa telefonu:
+371 29708565+371 28802930

Ar cieņu,
Aļona Jakub

 

Dear colleagues!

 

We offer to use  unique opportunity and take part in the Seminar of the famous psychotherapists A.Lengle andM.Angermayer "Psychosomatics. Body and Existence", which will take place on the 24th – 27th of August 2017 in Jurmala (Latvia).

Progamme:

1. Existential understanding of body in health and psychosomatic disorders,
2. Psychotherapy of psychosomatics,
3. Practical ways of working with body (
M.Angermayer will offer existential grounding and «Breema» methods).

 

We invite psychologists, psychotherapists, social workers, physicians, participants of the Existential Analyze  educational programs and all interested in psychosomatic and in professional skills’ improvement.

Information about the event: http://gle-baltic-psychosomatics.org/ 

All questions will be answered by phone:
+371 29708565+371 28802930

Respectfully,

Alona Jakub

 ​

​Уважаемые коллеги!

 

Предлагаем использовать уникальную возможность и принять участие в семинаре всемирно известных психотерапевтов А.Ленгле и М.Ангермайера «Психосоматика. Тело и экзистенция»,  который состоится 24-27 августа 2017 года в городе Юрмала (Латвия).

В программе:

1. Экзистенциальное понимание телесного в норме и при психосоматических расстройствах,

2. Психотерапия психосоматики,

3. Практические способы работы с телесностью (М.Ангермайер предложит методы экзистенциального граудинга и «Breema»).

 

Приглашаются психологи, психотерапевты, социальные работники, врачи, участники образовательных программ по экзистенциальному анализу и все интересующиеся вопросами психосоматики и желающие повысить свою квалификацию.

Ознакомиться с мероприятием можно здесь: http://gle-baltic-psychosomatics.org/

 

На все интересующие Вас вопросы мы ответим по телефону:

+371 29708565+371 28802930

 

С уважением,

Алена Якуб​

 

--

Kr.Barona 21A, Riga, Latvia, LV-1011

e-mail: gle.baltic@gmail.com

www.glebaltic.com

tel.: +371 29708565, +371 25262057
tel.: +371 29333579, +371 28802930
fax.: +371 67225227