Vārds: Vineta Ikauniece-Ozoliņa

Profils: psihologs

Apraksts: Vineta Ikauniece-Ozoliņa
mg.Psych.,mg.HR

Tālr. +371 29222532
e-pasts: vineta.ikauniece@gmail.com

Personāla trenere – koučs, diplomēts akmeologs (speciālists pieaugušo personiskās un profesionālās izaugsmes attīstīšanā), organizāciju psihologs, personāla vadītāja kvalifikācija, sertificērts psihologs.
Specializējusies klientu apkalpošanas darbinieku un pārdevēju profesionālo prasmju attīstīšanā. Otrs darbības virziens – vadītāju personisko un profesionālo kompetenču attīstīšana.
Uzkrājusi lielu praktiskā darba pieredzi, darbojoties organizāciju attīstības jomā, jau no 1998. gada. Izstrādājusi un aprobējusi (novadīti vairāk kā 1000 kursi) „PSIHOLOĢISKĀS SAGATAVOŠANAS PROGRAMMU SEKMĪGAM DARBAM AR CILVĒKIEM”, kura sastāv no atsevišķiem moduļiem (katrs modulis 16-24 st.):„ Profesionāla klientu apkalpošana”, „Uz sadarbību orientēta saskarsme”, „Saskarsme pa tālruni. Telemārketings”, „Pārliecinātas uzvedības treniņš. Pašapziņas veidošana”, „Prasme pārliecināt. Prasme pārdot”, „Saskarsme ar dažāda tipa cilvēkiem. Konfliktu risināšana”, ”Stresa menedžments”, „Prezentācijas iemaņu attīstīšana” „Vadīšanas psiholoģija un prasmes”, „Organizāciju kultūru ietekmējošie faktori un novērtēšanas metodes”,”Darbinieku lojalitātes veidošana”,” Darbinieku motivēšana”, „Komandas veidošana”, „Intervēšanas iemaņas vadītājiem”, „Sarunas kā darba instruments”, „Dzīves laika menedžments”, „Personiskās efektivitātes treniņš”, „Darbinieku lojalitātes veidošana”
Jauns un pieprasīts kurss “1.solis stresa menedžmentā – VESELĪGS UN SABALANSĒTS UZTURS”

Sertifikāta nrumurs: 773

Derīgs līdz: 31.12.2020.