Vārds: Valentine Kuko-Frolovičeva

Profils: psihologs

Apraksts: Vārds: Valentīna Frolovičeva
Profils: Maģistra grāds konsultaīivajā psiholoģijā.
Skolas un ģimenes psihologs.
Pedagogs.
Apraksts: Sertificēta psiholoģe-konsultante.
Baltijas Psihologu Asociācijas biedrs.
Latvijas Skolu Psihologu Asociācijas biedrs.
Darba virzieni: Bērnu un vecā ku attiecību harmonizēšana.
Bērnu spēju attīstība un korekcija.
Diagnostika.
Ģimenes konsultēšana.
Individuālā un grupu konsultēšana .
Krīžu intervence.
Karjeras jautājumi: pusaudžiem un jauniešiem.
Izmanto - integratīvo pieeju un mākslas terapijas metodes.
Darba valodas : latviešu/krievu/poļu
Mob .t. 29522394. E-mail: valija@tvnet.lv

Sertifikāta nrumurs: 786

Derīgs līdz: 31.12.2020.