Vārds: Aelita Kļava

Profils: Psiholoģijas zinātņu maģistrs.

Apraksts: Sertificēta psiholoģe.Baltijas Psihologu Asociācijas biedre.Latvijas Mākslas terapijas asociācijas asociētā biedre.Individuālā un grupu konsultēšana.Izmanto mākslas terapijas metodes.Akadēmiskās konsultācijas.M.t. 26429969,e-pasts:vivace@inbox.lv

Sertifikāta nrumurs: 701

Derīgs līdz: 31.12.2018.