Vārds: Antoņina Košeļeva

Profils: praktiskais psihologs, pedagogs

Apraksts: Baltijas Psihologu asociācijas valdes loceklis

Mg.psych. KREADASintēzes metodes autore,pasniedzēja - apmācība, semināri, individualas nodarbibas.
T.+371 27644113; authorcreadas@gmail.com

Sertifikāta nrumurs: 789

Derīgs līdz: 31.12.2021.