Vārds: Māris Teteris

Profils: Mag.soc.sc.,sertificēts psihologs

Apraksts: Baltijas Psihologu Asociācijas biedrs
Vīriešu seksuālās veselības institūts biedrības biedrs
Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas biedrs

- organizāciju psiholoģija
- personāla psiholoģija
- vadības (menedžmenta jeb pārvaldības) psiholoģija
- konsultatīvā psiholoģija
- cilvēkresursu vadība
- individuālā konsultēšana

Tālrunis: +371 67376637
Mobilais tālrunis: +371 29555660
E-pasts: Maris@Teteris.lv
Web: www.teteris.lv

Sertifikāta nrumurs: 616

Derīgs līdz: 31.12.2015.