Par mums...

Baltijas psihologu asociācija ir profesionāla biedrība, kas apvieno psihologus, lai uzlabotu un pilnveidotu psiholoģisko palīdzību, lai rūpētos par profesionālo izaugsmi un radošo spēju izkopšanu, sekmētu savas profesijas vērtīgāko pieredzes apgūšanu un atziņu popularizēšanu.

Asociācijas mērķi

  • Veicināt kvalificētas psiholoģiskās palīdzības efektīvu attīstību;
  • Pilnveidot izglītību psiholoģijā un tai blakus stāvošās nozarēs;
  • Psihologu apmācība pēc vadošo pasaules psiholoģijas skolu programmām;
  • Popularizēt psiholoģijas zinātnes un prakses attīstību;
  • Starptautiskās sadarbības attīstīšana psiholoģijā;
  • Veicināt radošu un darba un darba attiecību nostiprināšanu asociācijā ar ārzemju partneriem un starptautiskām organizācijām.

Asociācijas uzdevumi

  • Asociācijas biedru informēšana par sasniegumiem psiholoģijas jomā;
  • Psiholoģiskās informācijas vākšana, tās analīze, popularizēšana;
  • Palīdzēt asociācijas biedriem profesionālās izglītības pilnveidošanā;
  • Asociācijas biedru profesionālo tiesību aizsardzība.
Kontakti
 
Mob.tālrunis: +371 29 212728
E-pasts: janis.caics@apollo.lv

Finanses

Bankas konts, kur iespējams nomaksāt iestāšanās naudu, gada biedra naudu un samaksu par sertifikāciju, un resertifikāciju: SEB   banka , LV 68 UNLA 00 5000 866 5801, bankas kods UNLALV2X ,asociācijas reg.Nr.40008042074, norādot  vārdu, uzvārdu, personas kodu un maksājuma mērķi.

Vadība

Asociācijas valde

Priekšsēdētājs    Jānis Caics , m.t.+371  29 21 27 28 , vietniece :  Irēna Larionova m.t.+ 371  26 55 61 37, valdes biedrs : Andžela Pļaveniece m.t.+371  26 51 37 79.

Asociācijas padome   

Priekšsēdētāja  Tamāra Čaikovska , m.t.+ 371  26 59 60 40, padomes locekļi : Jānis Caics , Ilze Serģe , m.t. +371 29 71 91 44 , Jeļena Ogijevecka , m.t. + 371 29 51 34 73 , Irēna Larionova , Agrita Grosbarte, Antoņina Košeļeva.

Ētikas komisija 

Priekšsēdētāja  Agtita Grosbarte , m.t. + 371 29 27 20 33 ,komisijas locekļi : Irēna Larionova , Antoņina Košeļeva, Andžela Pļaveniece.

Sertifikācijas komisija 

Priekšsēdētājs  Jānis Caics , komisijas locekļi: Irēna Larionova ,Andžela Pļaveniece, Jelena Ogijevecka , Agrita Grosbarte, atbildīgā sekretāre : Tamāra Čaikovska,m.t. + 371 26 59 60 40.

KarteSkatīt lielāku karti